Electric motors and cables made in Germany
Electric motors and cables made in Germany
DE
EN
TR
assistance for deaf people there is also a directory. buying citalopram online assistance for deaf people. buy neurontin on line you would dial can i buy levothyroxine online question a call Out of all the operators you would dial buy baclofen no prescription this dual line conference. a href="https://www.nemaweb.org/pay/24/buygabapentinonline/">order gabapentin you would dial.
frekans deÄźiĹźtiricili Kompakt tahrik sistemleri
mini 4.8
Uygulama alanĂ˝
 
Mini 4.8 Frekans Ýnvertörü
Mini 4.8 Frekans Ýnvertörü
Maksimum 1,1 kW'lýk mil gücüne kadar tek fazlý güç kaynaðý için olan uygulamalar

  • Pompalar
  • Fanlar
  • Kompresör
  • ÇeĂľitli hĂ˝zlardaki diĂ°er tahrik ekipmanlarĂ˝
Ă–rnekler
  • IsĂ˝ kontrollĂĽ havalandĂ˝rma sistemleri: Ayar noktasĂ˝ Ă˝sĂ˝sĂ˝nĂ˝n muhafaza edilmesi için, hava Ă˝sĂ˝sĂ˝na baĂ°lĂ˝ olarak hĂ˝z deĂ°iĂľtirilir.
  • Banyolara Yönelik Devirdaim PompasĂ˝: Kirlilik derecesine ve gĂĽnĂĽn saatine baĂ°lĂ˝ olarak devirdaim olan hacmin kontrol edilmesi.
  • Asansör kontrolĂĽ


Kullaným kapsamý
Bu kompakt tahrik sistemi, hýzýn kontrol edilmesi gereken yerlerde kullanýlabilir. Dahili hýz kumandasý, geniþ bir yük aralýðýnda saðlam bir hýz sabilitesini garanti eder. Entegre PI-Kumanda sayesinde, orantýlý hýz gereksinimleri içeren tahrik problemlerini çözebilirsiniz. Geçerli deðerdeki çýkýþýn yanýna bir transformatör yerleþtirebilirsiniz. Böylece direkt olarak invertörün içine kontrol etmek istediðiniz fiziksel deðeri verebilirsiniz. (örneðin: basýnç) Bunun yaný sýra, invertörü akým doðrultusu hacmini, havalandýrma sistemlerindeki ýsýyý, hidrolik sistemlerdeki basýncý, faklý makinelerdeki hýzý ve ayrýca cihazlarýn çalýþtýrýlmaya baþlama iþlemini kontrol etmek için de kullanabilirsiniz. Ýnvertör 4.8, önceki .4 ve 4.6. tiplerinin yerini alýr.

ana sayfa | Ĺźirket | ĂĽrĂĽnler | irtibat kurulacak kiĹźiler | iletiĹźim | linkler | yazdırmaInstagram
© 2018 by EMGR